Alternalive

extraordinary solutions, mindset and results

 

 

 

 

 

 

Digital communication

Business Environment & Health Expert

Ontwikkelingen in het bedrijfsleven gaan flitsend snel. Technologische vooruitgang creëert mogelijkheden die we ons nauwelijks voor kunnen stellen. Draadloze communicatie, computertechnologie...we hebben alles 'in huis' om onze bedrijfsresultaten tot ongekende hoogten te drijven. Snelheid is alles en de technologie maakt het met het jaar sneller.

Deze ontwikkelingen zijn fantastisch maar hebben ook een keerzijde. Mensen houden deze snelheden nauwelijks bij! En verder.....

....de invloed van de factor elektromagnetische straling die deze ontwikkelingen met zich meebrengen wordt sterk onderschat. Stralingsvrijhuis (onderdeel van Alternalive VOF) wordt dagelijks benaderd door mensen die vermoeden dat straling op de werkvloer hun gezondheid, werklust en productiviteit negatief beïnvloedt. Elektromagnetische straling bepaalt onzichtbaar mee hoe goed de werkomstandigheden op de werkvloer zijn.

Vaak heb je als bedrijf al veel voorkomende factoren goed aangepakt om het werken zo leuk en gemakkelijk mogelijk te maken. Je bent je bewust dat je medewerkers gekoesterd moeten worden; uiteindelijk zijn zij het die de plannen en doelstellingen van een organisatie met hun inzet en prestaties verwezenlijken. Dit doen ze het beste wanneer alle omstandigheden optimaal zijn. Eén van deze omstandigheden is een prettige werksfeer en gezonde werkplek.

Het onzichtbare fenomeen elektromagnetische straling beïnvloedt deze omstandigheden negatief en wordt helaas standaard over het hoofd gezien. Ook de verdere inrichting van de kantooromgeving is van groot belang.

 

Imago van een gezond bedrijf of organisatie

Bedrijven zullen in de toekomst in plaats van op omzetcijfers en aandeelhouderstevredenheid, worden afgerekend op het vermogen om hun personeel gezond en tevreden te houden. Blijde en tevreden medewerkers worden het toekomstige uithangbord van een bedrijf of organisatie.

Of medewerkers voor een bedrijf of organsisatie willen werken of niet zal bepalend zijn voor hun imago. Ook jouw klanten of prospects zullen jouw bedrijf hierop gaan 'ranken'. Bedrijven met de minste (of geen) burn-outs, de laagste ziekteverzuimpercentages, een prettige werkomgeving, gezond bedrijfsrestaurant, etc. zullen aantrekkingskracht uitoefenen op werknemers en daardoor ook op klanten. Bedrijven die zich dit nu al realiseren en veranderingen op dat niveau doorvoeren zullen frontrunners zijn en de concurrentie een flinke stap voor zijn.

Een nieuwe rol of functie in je bedrijf

Wanneer je als organisatiebesluit de kantooromgeving, de beleving van je werknemers als belangrijke indicator te zien een expert in de gelederen te hebben die kennis van zaken heeft en alle stralingsvraagstukken binnen de organisatie kan afhandelen. Het kan dan gaan om stralingsvragen van medewerkers, maar ook van de directie, bijvoorbeeld bij de aanleg van de communicatie-infrastructuur door de IT-afdeling.

Deze functionaris is opgeleid om letterlijk de kwaliteit van de werkomgeving te bewaken. Dit moet leiden tot een uiterst prettige, stimulerende werkomgeving die werknemers optimaal kan laten functioneren.

Deze functionaris heeft uitgebreide kennis over elektromagnetische straling in technische zin, de mogelijke negatieve effecten op de mens (werknemers).

Alternalive leidt deze functionarissen in een jaartraject op tot Business Environment &Health Expert in onze eigen Academy.

Taken

In algemene zin verantwoordelijk voor het welzijn en welbevinden van medewerkers binnen een organisatie

Beleid ontwikkelen op het terrein van Environment Management en dit implementeren en verankeren binnen de organisatie.

Adviserend optreden bij stralingsvraagstukken in relatie tot gezondheid en welzijn van werknemers. Vragen kunnen komen van werknemers, managers maar ook directie of board (bijv. wanneer een nieuwe locatie wordt betrokken of gebouwd).

Zelfstandig technisch verantwoorde metingen verrichten en stralingsniveaus in kaart brengen, overschrijdingen signaleren en maatregelen voorstellen of treffen

Werkt samen met de ARBO organisatie teneinde analyses te kunnen maken en kengetallen te verzamelen over de algehele gezondheid van het bedrijf. Rapporteert over verzuimpercentages, legt statistische relaties tussen ziekteverzuim en de getroffen maatregelen op de werkvloer ten aanzien van zijn verantwoordelijkheidsgebied (straling en andere omgevingsfactoren)

Heb je interesse om deze functie in jouw bedrijf te introduceren maar wil je eerst meer weten? Neem dan via onderstaand formulier contact met ons op. We maken dan z.s.m. een afspraak met je.

 

Ja, ik wil een vrijblijvende afspraak
dit veld niet invullen s.v.p.