Alternalive

extraordinary solutions, mindset and results

 

 

 

 

 

 

Digital communication

 

 

 

 

 

 

        New Technologies

Elektromagnetische straling

Organisaties spannen zich enorm in om de werknemerstevredenheid zo hoog mogelijk te krijgen. Veel verbeteringen worden gedaan op basis van de Arbo-voorschriften. En toch loopt het ziekteverzuim nog steeds op. Niet zozeer door slechte ruggen of muisarmen. Burn-out is de snelst groeiende reden voor verzuim. Alle Arbo-voorschriften ten spijt.

Bedrijven zullen in de toekomst worden afgerekend op het vermogen om hun personeel gezond te houden. Het zal bepalend worden of medewerkers voor een bedrijf willen werken of niet. Ook jouw klanten of prospects zullen jouw bedrijf hierop gaan ranken. Bedrijven met de minste (of geen) burn-outs, een prettige werkomgeving zullen aantrekkingskracht uitoefenen op werknemers en klanten. Bedrijven die zich dit nu al realiseren en veranderingen op dat niveau doorvoeren zullen frontrunners zijn en de concurrentie een flinke stap voor zijn.

Waarop en hoe kun je nog verbetering realiseren?

Heb jij al eens nagedacht over de impact die elektromagnetische straling op jouw bedrijf, organisatie of afdeling kan hebben? Steeds meer mensen melden dat straling hen op de een of andere wijze negatief beïnvloedt? Ze voelen zich moe, slecht geconcentreerd, krijgen hoofdpijn en willen het liefst naar buiten. Uiteindelijk melden ze zich vaak ziek; velen raken burn-out. Niet goed voor het bedrijf; burn-out trajecten zijn vaak slepend en kostbaar voor werkgevers. We spreken uit ervaring.

De invloed van de factor elektromagnetische straling wordt sterk onderschat. Zij bepaalt onzichtbaar mee hoe goed de werkomstandigheden op de werkvloer zijn. Vaak heb je als bedrijf al een aantal factoren goed aangepakt om het werken zo leuk en gemakkelijk mogelijk te maken. Het onzichtbare fenomeen elektromagnetische straling wordt helaas standaard over het hoofd gezien. Er is helaas weinig kennis beschikbaar. Laat onze stralingsexperts je hier mee helpen.

Wat kan Alternalive hierin betekenen?

Wij hebben een unieke en speciale werkwijze ontwikkeld die onder andere bestaat uit een uitgebreide stralingsbelasting scan van het bedrijf. 

Starttarief is 699 euro per kantoorpand; we maken inzichtelijk wat de stralingsbelasting is op de werkvloer is, de impact op de werknemers en de oplossingsmogelijkheden. Implementatie van onze oplossingen zorgen voor een werkomgeving waarin energie en concentratie worden verbeterd en dat heeft natuurlijk een verbetering in de performance tot gevolg. Ook het percentage ziekteverzuim en Burn out zal worden beinvloed in positieve zin. Minder uitgeputte en zieke medewerkers!

Heb je interesse in een dergelijke scan van jouw bedrijf of vrijblijvend gesprek met onze adviseur of een bedrijfspresentatie? Vul dan hieronder je contactgegevens in. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact op voor het maken van een afspraak.

Offerte stralingsonderzoek aanvragen
dit veld niet invullen s.v.p.

Een nieuwe rol of functie in je bedrijf

Om in de toekomst de stralingssituatie in jouw bedrijf te blijven controleren kunnen te allen tijde de experts van Alternalive worden ingehuurd. Beter, en goedkoper, is het om zelf een expert in de gelederen te hebben die kennis van zaken heeft en alle stralingsvraagstukken binnen de organisatie kan afhandelen. Het kan dan gaan om stralingsvragen van medewerkers in relatie tot gezondheid, maar ook van de directie, bijvoorbeeld bij de aanleg van de communicatie-infrastructuur door de IT-afdeling of bij het bouwen of inrichten van een nieuwe locatie.

Alternalive leidt deze functionarissen op tot Business Environment en Health Expert in onze eigen Academy. Lees hier alles over de opleiding.

offcietechnology