De Adelaar van Alternalive

De Adelaar, het Symbool op al onze Alternalive flyers, visitekaartjes, posters. Omdat we de kracht en de symboliek van de Adelaar zo typerend vinden voor onze gedachten achter Alternalive en ons verlangen de wereld weer in de ruimte  en de eigenwijze vorm te zetten zoals het bedoeld was te zijn.

Het is belangrijk om je thuis te voelen bij de Adelaar of te verlangen meer Adelaar aspecten in je leven toe te voegen.

De Adelaar
In het Sjamanisme bij de Inca's is de adelaar één van de 4 krachtdieren bij Munay-Ki (noorden, oosten, zuiden, westen). De Adelaar is het krachtdier van het Oosten. De plaats van de opgaande Zon, de Morgenster, de plaats van hoe en wat we worden, onze bestemming.

De Adelaar beziet alles vanuit een hoger perspectief en heeft tegelijkertijd oog voor detail. De Adelaar staat voor visie, vooruitzien, helderheid en schoonheid. De energie van de Adelaar helpt om jouw beeld over je eigen leven helder te krijgen. Hij vertelt je dat een nederlaag als een ervaring te beschouwen waar je van kunt leren, dat er krachten en energieën in je sluimeren die het waard zijn gewekt te worden.

Je voelt al jarenlang het verlangen achter het gordijn van je ziel te kijken. De Adelaar als krachtdier wijst je de weg tot achter de horizon. Maar hij zegt je ook je intensiever bezig te houden met het element lucht. Lucht staat symbool voor ruimte, ruimte voor jezelf. Neem jij voldoende ruimte voor jezelf, gun jij jezelf voldoende ruimte om jezelf te kunnen zijn?

De ogen van de Adelaar kunnen in het verleden en in de toekomst kijken en helpen ons te achterhalen waar we vandaan komen en waar we naartoe gaan. De grote vleugels van de Adelaar omvatten het hart en zo leert de Adelaar ons zien met de ogen van het hart. De horst van de Adelaar ligt hoog op een steile rots. Hij roept je op je spirituele weg in hogere sferen te zoeken. Je gaat werkelijk zien waar je nog amper over durft dromen. Materie verdwijnt, alles is licht en gemakkelijk te veranderen. Er is geen dualiteit en afscheiding meer. Je voelt je één met alles. Er is oneindigheid. Er bestaat geen tijd, dus je kunt iets op energetisch niveau veranderen, voordat het gestalte krijgt in de materie. Zo kun je een nieuwe wereld dromen en deze droom ook manifesteren. Je staat in je volle kracht. Boodschap van de Adelaar is tevens: heb jezelf lief zoals je anderen liefhebt!

De kracht van Adelaar is de kracht van de Grote Geest, de verbinding met het Goddelijke. Het is het vermogen om in het geestesrijk te leven en toch evenwichtig verbonden te blijven met het rijk van Aarde. Adelaar vliegt op grote hoogte, en ziet snel de uitgestrektheid van het totale levenspatroon. Vanaf de hoge wolken is het voor Adelaar niet ver meer naar de hemelen waar de Grote Geest woont.
Van alle helende hulpmiddelen zijn de veren van Adelaar de heiligste. Eeuwenlang hebben sjamanen de veren van Adelaar gebruikt om de aura's schoon te vegen van patiënten die bij hem heling zochten. In de geloofsopvattingen van inheemse Amerikaanse stammen vertegenwoordigt Adelaar een staat van genade die wordt bereikt door hard werken, begrip en volbrenging van de proeven die tijdens de inwijding moeten worden afgelegd. Daarna is iemand is staat zijn persoonlijke kracht te aanvaarden.

Het recht om het wezen van de kracht van Adelaar te gebruiken, wordt pas verworven nadat iemand zowel de dieptepunten als de hoogtepunten van het leven heeft ervaren, en nadat hij of zij is gaan vertrouwen op zijn of haar verbondenheid met de Grote Geest.
De Adelaar vertelt je dat je je moet vermannen en moed moet vatten. Het universum biedt je de gelegenheid om boven het alledaagse niveau van je leven uit te stijgen. Misschien moet je een spirituele test afleggen voordat je deze gelegenheid kunt herkennen. Als je slim bent, herken je misschien de plaatsen in je ziel, persoonlijkheid, emoties of psyche die versterking of verfijning behoeven. Doordat Adelaar het geheel overziet, kan hij je aansporen om je opvatting over het zelf te verruimen voorbij de horizon van wat nu zichtbaar is.
Wanneer je leert om je angst voor het onbekende met kracht te lijf te gaan, zullen de vleugels van je ziel zich kunnen uitslaan in de altijd aanwezige bries, die de adem van de Grote Geest is.

Het is belangrijk dat je je lichaam van voedsel voorziet, maar het is nog belangrijker dat je je geest voedt. Om in het rijk van Moeder Aarde en Vader Hemel de dans te leren die tot vliegen leidt, zul je angsten moeten overwinnen en bereid zijn mee te doen aan het avontuur dat je samen met Het Goddelijke schept.

De kracht van Adelaar is het geschenk dat we onszelf geven wanneer we onszelf herinneren aan de vrijheid van de lucht. Adelaar vraagt je om jezelf toestemming te geven vrijheid te zien als iets dat je toekomst. Adelaar vraagt je om de vreugde na te jagen waarnaar je hart verlangt.