Alternalive

Inspirerende blogs die passen bij het thema van Alternalive: natuurlijk gezond zijn, blijven of worden. Hoe creëer je een gezonde leef en werkomgeving? Hoe realiseer je je eigen Blue Zone thuis of in je bedrijf? Alle middelen en mogelijkheden hebben we bij de hand; we hoeven alleen maar te leren ze toe te passen.
Hoe kom je goed uit een burn-out. En voor bedrijven antwoord op de vraag: hoe verlaag je het ziekteverzuim?

Leer wat bepaalde voeding met je doet. Begrijpen hoe je je lichaam weer in topconditie brengt. Leer wat vetverbranding doet ten opzichte vasn koolhydraatverbranding (ketonen en ketose).

Hoe kom je in je eigen kracht? Hoe kom je zo dicht mogelijk bij je eigen 'ik'. Hoe kan ik mijn talenten (her)ontdekken en toepassen. Hoe richt ik mijn leven in om te kunnen zijn wie ik ben en te doen wat ik leuk vindt? Hoe wordt ik zichtbaar en kan ik het maximale uit mijn talenten halen? Ja, ook financieel!

De Mens als Deel van het Geheel

De Mens als Deel van het Geheel

 

 Hoe komt het dat we zo aan het ‘vechten’ zijn voor ons bestaan. Vechten (blijf het tussen aanhalingstekens zien). We vechten op school voor goede cijfers en een diploma; soms lukt dat niet. We vechten en doen ons best om in een vriendenkring opgenomen te worden; soms lukt dat niet. We vechten voor een baan, een plekje op het veld bij het voetballen, voor geld om te kunnen ‘leven’. Sommigen vechten tegen zonden en verleidingen die het leven je biedt omdat God deze afkeurt.

We zijn er maar druk mee. En het kost ons nogal wat. Het kost ons vooral energie. Het gaat ten koste van de aandacht en focus die we zouden moeten gebruiken om onze eigen doelen te verwezenlijken.

 

Waarom moeten we toch zo vechten?

Ken Wilber schrijft daar iets moois over (samengevat):

Deeltjes samen vormen een geheel. Dat geheel noemt Wilbur een ‘holon’. Maar, een holon zelf maakt in zijn geheel ook weer onderdeel uit van een groter geheel; een overstijgend holon, zou je kunnen zeggen. En die maakt ook weer deel uit van een groter holon….. enzovoort.

Een holon heeft eigenschappen of ‘drijfveren’ om zijn bestaan te kunnen waarborgen. Het moet zijn heelheid, maar ook zijn deel-zijn bewaren. Want, als het niet zijn eigen werkzaamheid of identiteit kan bewaren, houdt het eenvoudig op te bestaan.

Dus één van de eigenschappen van een holon, in welk domein dan ook, is zijn vermogen heelheid te bewaren onder druk van de omgeving die het anders zou doen verdwijnen.

Maar, een holon is niet alleen maar een deel dat zijn werkzaamheid moet bewaren, het is ook deel van een ander systeem, een ander geheel! Dus, moet een holon er niet alleen voor zorgen zijn autonomie en heelheid te bewaren, het moet ook als deel in iets anders passen. Dit gaat op voor moleculen, cellen, etc.

Als het in beide niet slaagt – als het faalt in werkzaamheid of gemeenschap – wordt het gewoon uitgewist. Het houdt op te bestaan.

Ik vind dit een mooie weergave die we op de mens kunnen toepassen. We kunnen onszelf zien als een holon. Een geheel dat bestaat uit allerlei andere delen/holons zoals cellen, organen, etc. We moeten er zelf voor zorgen dat we als geheel onze identiteit en autonomie bewaren als deel van een systeem; de familie, werkomgeving, school, maatschappij, etc.

We moeten er ook voor zorgen dat onze werkzaamheid (doel, activiteit) blijft voortduren. Dit begint met gezondheid. Gezonde cellen, gezonde voeding. Maar ook een gezonde manier van denken, mentale fitheid, etc. zijn essentieel voor het voortduren van onze werkzaamheid.

Als we een mens als holon zien dat sterk en gezond is zal het zichzelf bij elkaar kunnen houden, niet uiteenvallen, niet ongezond worden en op die manier voort kunnen blijven duren (gezond zijn en blijven, zowel fysiek als menstaal).

Een gezond mens zal dan ook in staat zijn op een goede, krachtige manier deel uit te kunnen maken van ene groter geheel.

 

In het ROER OM transformeren naar dat heel zijn op een manier die je nu nog niet kunt bedenken...

 

www.alternalive.site

 

Begin with the End in Mind
Frequentie en resonantie. Wat is dat?

Related Posts

 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
vrijdag 06 december 2019
If you'd like to register, please fill in the username, password and name fields.